KOKSH zgjedh drejtuesit e rinj për periudhën 2021-2024

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi Asamblenë e 24-të të Përgjithshme Zgjedhore më 17 prill 2021, ku u votua për organet drejtuese President, Zv. President, Mbajtës Thesari dhe Anëtarë të Komitetit Ekzekutiv për periudhën 2021-2024.

Anëtarët me të drejtë vote në sallë ishin 57, të cilët plotësonin quorum-in e nevojshëm për vlefshmërinë e Asamblesë, të verifikuar nga Komisioni i Verifikimeve dhe Etikës (KVE), të përbërë nga Reshard Këllici (kryetar) Rovena Golemi (anëtare) dhe Klementina Çaushaj ( anëtare), cilët vijuan më pas Rendin e Ditës.

Kandidatët për President të KOKSH Z. Fidel Ylli, Z. Martin Biba dhe Z. Vojo Malo paraqitën para anëtarëve të Asamblesë platformën e tyre. Menjëherë më pas u kalua në procesin e votimit.

President i KOKSH u zgjodh Z. Fidel Ylli me 40 vota në favor, duke lënë pas kandidatin Z.Vojo Malo me 12 vota dhe Z. Martin Biba me 4 vota ndërsa 1 votë u konsiderua e pavlefshme.

Garën për Zv. President në balotazh e fitoi Z. Erlind Pëllumbi me 29 vota kundrejt Znj. Denisa Rrushi me 20 vota ndërsa 2 vota dolën të pavlefshme nga 51 pjesëmarrës në këtë votim.

Mbajtës Thesari u votua në balotazh Z. Genc Boga me 26 vota në favor, kundrejt Z. Edlir Memaj me 23 vota ndërsa 2 vota u konsideruan të pavlefshme, nga 51 pjesëmarrës në këtë votim.

Anëtarë të Komitetit Ekzekutiv u zgjodhën: Gjergj Ruli, Luiza Gega, Florend Kalivopulli, Tatjana Marash, Enkelejda Caushi, Labo Capo dhe Endrit Hoxha, Anëtar i KE nga Komisioni i Sportistit, me votim unanim u zgjodh më herët sportisti Izmir Smajlaj.

KVE shpall listën e kandidaturave dhe Federatat me të drejtë vote në Asamblenë Zgjedhore të KOKSH

Bazuar në Statutin e KOKSH, Komisioni i Verifikimeve dhe Etikës ka publikuar Raportin Përfundimtar të Vlerësimit të Dokumentave të Dorëzuar pranë KVE në lidhje me Asamblenë Zgjedhore të KOKSH në datë 17 Prill, 2021 (Asamble Zgjedhore 2021).

Ndër të tjera, KVE në këtë raport ka publikuar:

  • Anëtarët e KOKSH që kanë të drejtën e votës në Asamblenë Zgjedhore 2021
  • Kandidatët e propozuar që plotësojnë kriteret dhe kanë dorëzuar dokumentacionin e kërkuar

Asambleja e 24-të e Përgjithshme Zgjedhore e KOKSH, do të zhvillohet ditën e shtunë, datë 17 prill 2021, ora 12:00, në ambientet e Te Stela Resort, autostrada Tiranë – Durrës, km 7.

9 Prilli, Dita e Sportit të Pastër

Nën udhëheqjen e KOKSH, edhe Shqipëria u bë pjesë e fushatës dixhitale #PlayTrue në kuadër të festimeve të 9 Prillit, Ditës së Sportit të Pastër, pa doping!

Duke ndjekur udhëzimet e WADA-s (Organizatës Botërore Anti-Doping), projektit të KOKSH ju bashkuan sportistë Olimpistë dhe të rinj, trajnerë, gazetarë të sportit, të cilët me anë të videove dhanë mesazhet e tyre sensibilizuese për sport të pastër pa doping.

Mesazhet ishin nga më të ndryshmet, duke përfshirë: Inkurajimin pë mospërdorim të substancave të ndaluara nga WADA, krijimin e modeleve për brezat e rinj, respekti për veten dhe kundërshtarin, të garosh duke dhëne 100% nga vetja, të jesh i shëndetshëm, të respektosh rregullat e garës dhe sportit, të besosh në punë dhe përpjekje etj. Videot u postuan në mediat sociale me titra në anglisht për një audiencë më të gjerë.

Në fund të ditës, KOKSH organizoi një sesion të drejtpërdrejtë me Organizatën Kombëtare Shqiptare Anti-doping, në lidhje me testet Anti-doping dhe projektet arsimore ose seminaret në vendin tonë, të transmetuara në platformat e mediave sociale, e cila u ndoq nga një numër i madh i ndjekësve nga komuniteti sportiv.

Që nga viti 2014, në Prill të çdo viti, WADA dhe komuniteti Anti-Doping në të gjithë botën kanë festuar ditën “PLAY TRUE”, një ditë që i kushtohet ndërgjegjësimit të atletëve, publikut sportiv dhe të tjerëve në lidhje me rëndësinë e mbrojtjes së Sportit të Pastër.

Luiza Gega dhe Izmir Smajlaj zgjidhen anetare me te drejte vote ne KOKSH

Komisioni i Sportisteve ne mbledhjen e tij sot zgjodhi dy Sportistet Olimpiste Luiza Gega dhe Izmir Smajlaj, si anetare me te drejte vote ne Asamblene e KOKSH, duke perfaqesuar zerin e sportisteve shqiptar.


Gjithashtu, ne baze te Statutit te KOKSH, Komisioni i Sportistit perzgjodhi unanimisht sportistin Izmir Smajlaj si anetar te Komitetit Ekzekutiv te KOKSH per nje mandat 4 vjecar.


Ne kete mbledhje moren pjese sportistet Olimpiste sipas kritereve te IOC, te cilet bene perzgjedhjen e emrave me votim te fshehte.
Suksese Izmir dhe Luiza

Shpallja e listes se Anetareve dhe Kandidateve nga KVE

Te nderuar Anetare te KOKSH,
Ne vazhdim te procedurave per organizimin e Asamblese Zgjedhore te KOKSH ne 17 Prill, 2021, bashkengjitur do te gjeni dy lista, NJE qe reflekton statusin e dokumentacionit te sjelle nga cdo Organizate Sportive (sipas perkufizimit ne Statut) dhe NJE qe reflekton statusin e dokumentacionit te sjelle per secilin kandidat ne gare ne kete Asamble.  
Sipas Statutit, te gjitha verejtjet, ankesat, korrigjimet apo plotesimet e dokumentave (me perjashtimin e atyre dokumentave qe duhet te ishin dorezuar brenda nje afati kohor qe ka kaluar (p.sh., formulari i akreditimit, formulari i propozimit) duhet te dergohen me shkrim (email eshte ok) prane KVE brenda 5 diteve nga data e sotme.  KVE do te shqyrtoje secilen nga verejtjet, ankesat, korrigjimet dhe/ose plotesimet qe vine dhe do te marre nje vendim brenda 3 diteve kohe nga dita e fundit e fazes 5 ditore te siperpermendur.
Ju lutemi te mbani parasysh pikat e meposhtme:

  • Ne lidhje me Organizatat Sportive qe kane mungese dokumentacioni per aktivitetet e vitit 2020, dorezimi i nje liste aktivitetesh apo i nje deklarate qe sqaron veshtiresite/mangesite per te organizuar keto aktivitete, ne secilin rast e firmosur/vulosur nga perfaqesuesi perkates i Organizates Sportive eshte e mjaftueshme.
  • Ne lidhje me pagesen e kuotave per vitin 2020, i vetmi dokument/konfirmim qe pranohet nga KVE eshte nje konfirmim me email ose me shkrese nga Sekretariati i KOKSH qe konfirmon pagesen e bere nga Organizata Sportive perkatese.  
  • Ne diten e Asamblese, te vetmit persona qe mund te votojne jane ata te cilet jane referuar ne formularin e akreditimit te dorezuar prane KVE ose ata persona te tjere qe paraqesin nje mandat perfaqesimi specifik per kete qellim nga personat e referuar ne formularin e akreditimit te siperpermendur.
  • Cdo person qe do te votoje ne 17 Prill, 2021 duhet te kete me vete nje karte identiteti ose pashaporte.
  • Ne lidhje me konstatimin e nenshtetesise, KVE, per te lehtesuar ngarkesen e kandidateve ka marre ne konsiderate dhe dokumentin e identifikimit te paraqitur prane noterise per leshimin e deklarates noterial.
  • Ne lidhje me vlefshmerine e dokumentacionit te paraqitur, KVE ka marre per te mireqene vlefshmerine e kopjeve elektronike te dorezuara nga kandidatet perkates.

Duke patur parasysh sasine teper voluminoze te dokumentacionit qe eshte dorezuar, si dhe situaten ne te cilen po punojme, KVE kerkon mirekuptimin tuaj nese ne dokumentat e meposhtme hasni ndonje gabim apo ndonje dokument te cilin ju e keni dorezuar, nuk eshte reflektuar si i tille.  Periudha 5 ditore ne vijim eshte kyce per te adresuar situatat e tilla, nese ekzistojne, dhe ju premtojme mirekuptimin dhe bashkepunimin tone maksimal per te zhvilluar nje Asamble dinjitoze dhe te suksesshme brenda normave te parashikuara nga Statuti i ri.
Per cdo pyetje, ju lutemi mos hezitoni te na thoni.
Me shume respekt,
Komisioni i Verifikimeve dhe Etikes

☏ Kontakt________✉ E-mail

Reshard Kellici _______☏+355697320065__✉ reshard.kellici@gmail.com

Rovena Golemi________☏+355682035794__✉ golemi77@yaoo.com

Klementina Caushaj___☏+355692335918__✉ caushajklmentina@gmail.com

6 Prill 2021, festimet në Ditën Botërore të Sportit për Zhvillim dhe Paqe

Shqipëria ka festuar Ditën Botërore të Sportit për Zhvillim dhe Paqe, duke u bëre pjesë e fushatës globale #WhiteCard në 6 prill 2021, nën drejtimin dhe monitorimin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar.

Olimpistë, sportistë, trajnerë , gazetarë, drejtues të Federatave por edhe nxënës të shkollave u bënë pjesë e manifestimeve duke ngritur kartonin e bardhë e duke përcuar mesazhe sensibilizuese që inkurajojnë përfshirjen në sport por edhe duke dhënë shembuj sesi sporti ju ka përmiresuar jetën.

#WhiteCard është një fushatë dixhitale në të gjithë botën e krijuar nga Peace and Sport që promovon vlerat pozitive dhe konstruktive të sportit. Çdo vit fushata # WhiteCard arrin miliona njerëz përmes mediave sociale. Mbajtja lart e një Karte të Bardhë, ashtu si një gjyqtar, është njohur si simboli i lëvizjes paqësore përmes sportit dhe është një veprim që simbolizon fuqinë pozitive të sportit. Në kontrast me kartonin e kuq, i cili nënkupton shkeljen më të rëndë në sport, #WhiteCard është një gjest i përfshirjes, barazisë dhe paqes. Në kontekstin e pandemisë, #WhiteCard u bë një shprehje e unitetit dhe solidaritetit përmes sportit.