IOC dhe EOC mirepresin vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te KOKSH

Me ane te nje letre zyrtare drejtuar zv. Presidentit te KOKSH z.Vojo Malo, i cili tashme eshte edhe President ne detyre, perfaqesuesit e Komitetit Olimpik Nderkombetar (IOC) dhe Komitetit Olimpik Europian (EOC) jane njohur me vendimet e marra ne Asamblene e 23-te te Pergjithshme te Jashetzakonshme te KOKSH te cilat jane mirepritur prej tyre. Ata inkurajojne qe procesi te perfundoje sa me shpejte ne menyre qe KOKSH te fokusohet plotesisht ne misionin dhe pergjegjesite e tij dhe aktiviteteve te Levizjes Olimpike dhe Sportisteve, e per me shume ne pregatitjet per Lojerat Olimpike Tokyo 2020.

Asambleja e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi në datën 10 janar 2021 Asamblenë e 23-të të Jashtëzakonshme, me kërkesë të më shumë se 2/3 të anëtarëve të Asamblesë së KOKSH me këtë Rend Dite:

 1. Fjala e hapjes nga Zv. Presidenti i KOKSH
 2. Ngritja e Komisionit të verifikimit të mandateve dhe votimit
 3. Votimi për miratimin në tërësi të ndryshimeve statutore sipas draft-Statutit të hartuar nga Komiteti Teknik.
 4. Votimi për miratimin e 3 (tre) cështjeve të diskutueshme të Draft Statutit të rishikuar.
 5. Votimi për zgjedhjen e 3 (tre) anëtarëve të KVE.
 6. Votimi për shkarkimin nga detyra e Presidentit aktual të KOKSH, z. Viron Bezhani.
 7. Diskutim mbi Asamblenë Zgjedhore të KOKSH.
 8. Mbyllja 

Kjo Asamble u drejtua nga Zv. Presidenti i KOKSH Z. Vojo Malo në mungesë të Presidentit aktual z. Viron Bezhani.  Sipas Komisionit të Akreditimit dhe Votimit, i cili përbëhej nga 3 anëtarë të miratuar me unanimitet nga Asambleja: Albens Vokopola, Alfred Tahiraj dhe Endrit Hoxha, deklaruan që pjesëmarrja në Asamble ishte 57 nga 75 delegatë me të drejtë vote që përfaqësojnë 76% të anëtarëve të KOKSH, gjë që e bën asamblenë të vlefshme për të marrë vendime.

Gjatë Asamblesë u morën vendimet si më poshtë:

 1. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH miratoi unanimisht Draft Statutin në terësi të hartuar nga Komiteti Teknik i KOKSH.
 2. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH për tre cështjet e diskutueshme të paraqitura nga Komiteti Teknik i Draft Statutit duke sjellë vendimet si vijon:                                        
  • Anëtarët me Titull Individual nuk do të jenë anëtarë me të drejtë vote në Asamblenë e KOKSH.
  • Kandidati për President i KOKSH nuk përbën pengesë që të ketë përfshirje në politikë.
  • Shoqatat e sporteve Olimpike gëzojnë të drejtën e 1 vote në Asamblenë e KOKSH, nga 2 vota që kishin më parë.
 3. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH me votim të fshehtë shkarkoi z. Viron Bezhani nga detyra aktuale si President i KOKSH me 44 vota pro, 9 kundër dhe 1 e pavlefshme.
 4. Asambleja e Përgjithshme e 23-të e Jashtëzakonshme e KOKSH me votim të fshehtë zgjodhi anëtarë të Komisionit të Verifikimit dhe Etikës anëtarët:
  • Rovena Golemi; Klementina Caushaj dhe Reshard Kellici

Pas shpalljes së rezultateve të votimit, Zv. Presidenti u shpreh lidhur me datën e Asamblesë Zgjedhore, se duhet të ndjekim procedurat e regjistrimit në Gjykatë dhe MASR, më pas edhe nga ndërkombëtarët.

Menjëherë sapo të bëhët miratimi nga këto të 3 institucione, Komiteti Ekzekutiv do të vendos për datën e Asamblesë Zgjedhore.

Presidenti në detyrë i KOKSH do të jetë Zv. Presidenti Vojo Malo deri në Asamblenë Zgjedhore të radhës.

Asambleja Statutore e KOKSH – Informacion per Anetaret e KOKSH

Informacion për anëtarët e Asamblesë së KOKSH në lidhje me procedurën e Asamblesë së Përgjithshme Statutore më datë 13.12.2020.

Të nderuar Anëtarë,

Në bazë të Rezolutës së KOKSH, vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH dhe konfirmimeve me email të më shumë se 2/3 të anëtarëve, ju informojmë se Asambleja e Përgjithshme Statutore do të mbahet më datë 13 dhjetor 2020, në ambjentet e Hotel Mak Albania (ish Hotel Sheraton).

Tashmë, secili nga anëtarët është njohur me Draft Statutin dhe vetëm 3 janë cështjet e diskutueshme për të cilat Anëtarët e Asamblesë ftohen të shprehen me anë të votës në datë 13 Dhjetor 2020, proces i cili do të miratojë të plotë Statutin me ndryshimet e kërkuara nga Anëtarët e KOKSH, sipas Rezolutës së datës 09 Shkurt 2020.

Njoftohen të gjithë anëtarët e Akredituar për të marrë pjesë në këtë proces votimi ditën e Dielë, nga ora 09:30-11:30, në ambjentet e Hotel Mak Albania (ish Hotel Sheraton) duke respektuar rregullat anti covid.

 • Në sallën e votimit do të lejohen të hyjnë vetëm personat e akredituar.
 • Anëtarët duhet të kenë me vete kartën e identitetit (ose në mungesë pashaportë)

Procedura e Votimit

Fletët e votimit i dorëzohen vetëm personave të akredituar

 • 1 fletë votimi për 3 ceshtjet e diskutueshme
 • 1 fletë votimi për miratimin e Statutit në tërësi
 • 1 fletë votimi për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Verifikimeve dhe Etikës (KVE)

Në përfundim të votimit, Komisioni do të shpallë rezultatet.

Të nderuar Anëtarë të KOKSH, për tu njohur më shumë gjeni me poshtë:

 • Lista e të akredituarve
 • Fletët e votimit

 • Konfirmimin e më shumë se 2/3 e Anëtarëve të Asamblesë

Lista e propozimeve te kandidateve per Asamblene Zgjedhore te KOKSH

Ne zbatim te Rezolutes se KOKSH dhe vendimit te Komitetit Ekzekutiv te dates 10.11.2020 per mbajtjen e Asamblese Zgjedhore ne daten 23 Dhjetor 2020, anetaret e KOKSH jane informuar respektivisht. Nga propozimet e ardhura nga Anetaret e Asamblese se KOKSH brenda dates 3 Dhjetor 2020 (afati per paraqitjen e propozimeve), ne vijim do te gjeni emrat e propozuar sipas pozicionit te kandidimit:

Per President te KOKSH

 • Agron Cuka
 • Fidel Ylli
 • Martin Biba
 • Vojo Malo

Per Zv. President te KOKSH

 • Arjan Konomi
 • Erlind Pellumbi
 • Majlinda Pilinci

Per mbajtes Thesari

 • Edlir Memaj
 • Genc Boga

Per Anetar te Komitetit Ekzekutiv

 • Agim Ciraku
 • Albens Vokopola
 • Elvis Toci
 • Endri Hoxha
 • Enkelejda Caushi
 • Erion Kanxheri
 • Fatbardha Kovaci
 • Florend Kalivopulli
 • Florian Muca
 • Igli Pustina
 • Ilir Gusho
 • Labo Capo
 • Majlinda Pilinci
 • Ndoc Qokaj
 • Nikolin Dionisi
 • Rando Kukeli
 • Renis Tershana
 • Skender Anxhaku
 • Tatjana Marash
 • Violeta Shqevi
 • Vojo Malo

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Sqarim për Anëtarët e Asamblesë së KOKSH

Të nderuar Anëtarë,   

Dëshirojmë t’ju sqarojmë në lidhje me njoftimin e zhvillimit të dy Asambleve, atë Statutore dhe atë Zgjedhore, sipas Rezolutës së miratuar nga JU në datën 09.2.2020 si dhe vendimit të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH për këtë qëllim.

Vendimi i Komitetit Ekzekutiv bazohet në zbatim dhe plotësim të Rezolutës së gjithë pranuar nga të gjithë anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH më datë 09.02.2020, në të cilën përcaktohet qartë hierarkia vendimmarrëse dhe afatet kohore.  

Ju informojmë se Komiteti Ekzekutiv i KOKSH e ka marrë tashmë këtë vendim në perputhje me paragrafin 2 të Rezolutës në të cilën citohet:  

2. Organet drejtuese dhe hierarkia vendimmarrëse duhet të respektohen si më poshtë: 

a. Asambleja e Përgjithshme si organi suprem vendimmarrës 

b. Komiteti Ekzekutiv 

Askush duke përfshirë Presidentin ose ndonjë zyrtar/anëtar tjetër i Komitetit Ekzekutiv nuk mund të marrë vendime individuale ose të njëanshme, dhe të gjitha vendimet e marra nga organet drejtuese të përmendura më lart duhet të respektohen. 

Për sa më sipër, duket qartë që Presidenti është duke u shprehur me vendime të njëanëshme gjë e cila është në kundërshtim me Rezolutën, nuk i shërben aspak procesit për të cilën është rënë dakord si vullnet i plotë i anëtarëve të Asamblesë, si dhe kundër vendimmarrjes me shumicë të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH.  

Të nderuar Anëtarë, luteni të respektoni Rezolutën dhe hierarkinë vendimmarrëse në mënyrë që ti jepet sa më shpejtë zgjidhje krizës së KOKSH.   

Ju falenderojmë për mirëkuptimin. 

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar 

KE vendos datat për mbajtjen e Asambleve statutore dhe zgjedhore

Drejtuar :   Anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH  

Lënda:   Njoftim 

Të nderuar Anëtarë të Asamblesë së Përgjithshme të KOKSH, 

Në bazë të Statutit të KOKSH dhe zbatim të Rezolutës së dakordësuar në Asamblenë e Jashtëzakonshme të datës 09/02/2020, ju njoftojmë se Komiteti Ekzekutiv i KOKSH në mbledhjen e datës 10.11.2020 vendosi me shumicë si vijon: 

 • Mbajtjen e Asamblesë Statutore të KOKSH ditën e diel, datë 13 Dhjetor 2020

 • Mbajtjen e Asamblesë Zgjedhore të KOKSH ditën e mërkurë, datë 23 Dhjetor 2020. 

Në ditët në vijim do t’ju njoftojmë më shumë për detajet, vendin dhe orën e mbajtjes së Asambleve.   

Ju falenderojmë për bashkëpunimin tuaj në përmbushjen me sukses të Rezolutës së gjithë pranuar.