Anetaret e Komitetit Ekzekutiv te KOKSH 2017-2021

Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, ne baze te nenit 18 te Statutit te KOKSH perbehet nga Presidenti, Zv. Presidenti, Mbajtesi i Thesarit dhe 8 (tete) anetare te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme e KOKSH. Te zgjedhurit ne Asamblene e 20-te te Pergjithshme Zgjedhore te KOKSH, mbajtur me date 30 Qershor 2017, jane si me poshte:

Viron Bezhani foto

President

z. Viron Bezhani 

 

zv. President

z. Vojo Malo

Mbajtes i Thesarit

z.  Genc Boga

 

Anetaret:

  1. z. Agron Cuka, znj. Ela Tase, z. Erlind Pellumbi, z. Ilir Gusho, z. Koco Mikerezi, z. Labo Capo, znj. Majlinda Pilinci and z. Renis Tershana.
Print Friendly

Comments are closed.