Mbledhjet e KE

Sot ne date 26.03.2018 ne ambjentet e KOKSH u mbajt mbledhja e radhes e Komitetit Ekzekutiv te KOKSH. Ne vijim te mbledhjes u morren vendimet e me poshteme sipas rendit te dites . 1. Mbi “Miratimin e procesverbalit te kaluar” – Me propozim te z. Ilir Gusho, Anetaret e KE vendosen qe jo vetem vendimet, […]