Edukimi Olimpik

Model Dita Olimpike 2015 DAR Shkoder-Entri Caku ZA Lushnje-Klodian Zaka QKF Durres-Arian Plaku _________________________________________________________________________ Stafeta e Pishtari  Java Olimpike 2016-Model  Vlerat Olimpike Test ___________________________________________ Vlerat Olimpike  Kuizi Olimpik 2016 Olympic Day Startup kit   PAKETA OLIMPIKE Nr. 4             Himni Kombetar    Himni Olimpik Model_Dita_Olimpike_ne Shkolle Java Olimpike – Konceptet Pierre_de_Coubertin  Lojerat_Olimpike_web Edukimi_Olimpik […]

Broshura

Buletini Lojrave Meshdetare “Pescara 2009” Broshura Lojrave Olimpike “Pekin 2008“

KAS – Keshilli i Arbitrazhit Sportiv

  Keshilli i Arbitrazhit Sportiv Roli dhe funksioni i Këshillit të Arbitrazhit Sportiv në Shqipëri  

Raporte

ALB – Results on the control of funds   Raporti_ auditimit viti2005 Raporti_auditimit_viti2006 Raporti_auditimit_2007 Raporti_auditimit_2008 Raporti_auditimit_2009 Raporti_auditimit_2010 Raporti_auditimit_2011 Raporti_auditimit_2012 Raport Auditimi 2013 Raport Auditimi 2014 Raporti Financiar 2014 Raporti Auditimit 2015 Raporti Financiar 2015 Raport Auditimi 2016   Akt Kontroll i MKRS 2000 – ne KOKSH Raporti i auditimit i MTKRS – 2010 Akt Verifikimi […]