Mbështetje Financiare për Projekte viti 2016

  Rregullore per mbeshtetjen financiare 2016  Formular dorezimi dokumentacioni (Aneks 4) Formular Aplikimi (Aneks 1)  Formular Aplikimi _Aneks 1 Raport Teknik (Aneks 2)  Raport Teknik _Aneks 2 Raport financiar (Aneks 3) Raport financiar _Aneks 3