Mbledhje e KE 23.09.2013

Komiteti Ekzekutiv i ri i KOKSH i mbledhur sot në mbledhjen e tij te parë, datë 23 Shtator 2013, ora 16.00, diskutoi ceshtjet sipas rendit të mëposhtëm të mbledhjes Rendi Ditës Kerkesa per takim zyrtar me Ministren e Arsimit dhe Sporteve, me Ministrin e Shendetesise, Ministrine e Mbrojtjes , Federatat Sportive dhe Universitetin e Sporteve. […]