Kurs per Administratore Sportive / 1-3 Mars 2018

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditor)

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, vijon angazhimin e tij për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimit, me synim përmirësimin me njohuri, të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive. Në përmbushje të këtij qëllimi, KOKSH ka planifikuar të zhvillojë tre Kurse për Administratorë Sportivë deri në fund të vitit 2018. KOKSH ne menyre te vecante inkurajon pjesemarrjen e femrave dhe te rinjve qe te pajisen me njohuri baze mbi aftesite menaxheriale ne fushen e sportit.

  • Kursi I –  1-3 Mars 2018, në Tiranë (Formulari i regjistrimit)

  • Kursi II –  (per tu percaktuar)
  • Kursi III–  (per tu percaktuar)

Për regjistrimin, shkarkoni formularin e aplikimit, e plotësoni dhe e dërgoni atë në adresën e-mail kliton.muca@nocalbania.org.al

Sesioni Vjetor i Akademise Olimpike Shqiptare ne 25 vjetorin e krijimit

Mbahet me datë 8 dhjetor 2017 , Sesioni Vjetor i Akademisë Olimpike Shqiptare, e cila feston këtë vit përvjetorin e saj të 25-të. Krijuar në 1992, Akademia Olimpike Shqiptare ka realizuar në këta 25 vjet  nën ombrellën e KOKSH , një sërë aktivitetesh  në të gjithë Shqiprinë , duke pasur gjithnjë në qendër të vëmëndjes realizimin e misionit të saj që të promovojë dhe të përhapë Idealet Olimpike , si dhe një nga qëllimet kryesore të saj të përhapë dhe realizoj Edukimin Olimpik, vecanerisht Edukimin Olimpik në shkollë.

Sesionin e celi Presidenti aktual i AOSH z. Agron Cuka , I cili është anëtar I Komitetit Ekzekutiv të KOKSH dhe mban detyrën e Rektorit të Universitetit të Sporteve , Tiranë.

Në këtë ceremony të përvjetorit të 25 të krijimit të Akademisë të ftuarit ndoqën një video përmbledhëse me aktivitetin 25 vjecar të AOSH si dhe një video përshëndetëse të Drejtorit të parë të saj, z. Dhimitraq Dhjaku. Përshëndetën  këtë sesion të Akademisë Presidenti I KOKSH z. Viron Bezhani, dhe Sekretari Përgjithshëm z. Stavri Bello. Ishin present të ftuar në sesion miq që kanë pjesë e AOSH, dhe kanë kontribuar në mënyrë vullnetare në zhvillimin e aktivitetit të saj 25 vjecar.

Në këtë ceremoni u vlerësuan me simbolin e Mirënjohjes 25 vjet AOSH , 10 figura të shquara të sportit me kontribut të vecantë në zhvillimin e Akademisë Olimpike Shqiptare dhe përhapjen e Idealeve Olimpike.

Me pas sesioni vazhdoi me referimin e temave :

  1. Olimpizmi dhe Akademizmi Olimpik , nga Professor Perparim Kabo
  2. Edukimi Olimpik në shkollë si pjesë e detyrueshme e kurikulës së edukimit Fizik, nga Ela Baze , Ministria Arsimit , Sportit dhe Rinisë
  3. Edukimi Olimpik dhe roli I KOKSH dhe AOSH , nga Eda Caushi, Drejtore AOSH

Presidenti AOSH , bëri zyrtarisht mbylljen e sesionit duke ftuar të gjithë pjesëmarrësit të vazhdojmë të jenë pjesë e AOSH pasi kontributi I secilit në promovimin dhe përhapjen e Idealeve dhe Vlerave Olimpike  është kontribut direkt në edukimin e brezit të ri me vlerat për një shoqëri më të mirë .

         

KOKSH & ICMG / Seminari i 4 i Menaxhimit ne Sport

KOKSH në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare ( ICMG) organizoi seminarin e 4rt të menaxhimit sportiv të ICMG me temë “ Të menaxhuarit në mënyrë strategjike të organizatës sportive – rruga drejt suksesit” në datat 10-11 Nëntor 2017 në qytetin e Durrësit. Në këtë seminar morën pjesë përfaqësues nga 10 shtete mesdhetare që aderojnë në ICMG: Algjeria, Kroacia, Qipro, Maqedonia, Mali i Zi, Libani, Malta, Tunizia, Kosova dhe Shqipëria. Seminari i cili nisi në orën 09:00 u përshendet nga Presidenti I KOKSH z. Viron Bezhani dhe Kryetari I Komisionit për Bashkëpunim dhe Zhvillim pranë ICMG z. Tullio Paratore.
Lektorë në këtë seminar ishin: z. Tullio Paratore, Prof. Assoc. Ivan Sandanski profesor i Menaxhimit të Sportit në Akademinë kombëtare të Sportit , z. Luc Vandeputte trajnues në rrjetin Memos dhe Themelues i “Sport Interface”, z. Stavri Bello Sekretar i Përgjithshëm i KOKSH.
Tematikat kryesore që u trajtuan në dy ditët e seminarit ishin:
• “Trashëgimia e Lojërave Mesdhetare”
• “Themelet Konceptuale të mendimit stategjik dhe menaxhimi i organeve kombëtare sportive”
• “Mendimi Strategjik, sfidat praktike dhe prespektivat”
• “Si të veprojmë në mënyrë stategjike nën ndryshimet e mëdha të paradigmave”,
• “Të drejtuarit në mënyrë Strategjike”
• “Menaxhimi Strategjik ndihmon qeverisjen e mirë”

Në seminar gjithashtu nuk mungoi interaktiviteti dhe angazhimi i pjesëmarrësve në punën në grup, duke identifikuar disa nga problemet aktuale strategjike të organizatave sportive nga të cilat vinin pjesëmarrësit, nëpërmjet metodave të ndryshme SWOT, PESTEL etj. Ceremonia e certifikimit të pjesëmarrësve shënoi përmbylljen e Seminarit. Për pjesëmarrësit u organizua një guidë qyteti në Muzeun Arkeologjik dhe Amfiteatrin e Durrësit.

Projekti “Mbeshtetje e Talenteve te Reja”

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar nis zyrtarisht implementimin e projektit “Mbeshtetje e Talenteve te Reja” me ane te se cilit ka subvencionuar 6 sportiste me Bursat e Talenteve te Reja. Qellimi i ketij projekti eshte mbeshtetja individuale e ketyre talenteve dhe pergatitja e tyre per kualifikim dhe pjesemarrjen ne tre evente te rendesishme Olimpike: EYOF GYOR 2017; Lojerat Olimpike Rinore “Buenos Aires 2018″ dhe Lojerat Olimpike “Tokyo 2020”

Sportistet qe perfitojne ne sportet perkatese jane:
RELAKSA DAUTI – ATLETIKE
ALESIA NEZIRI – NOT
ANJA MALAJ – TAEKWONDO
KRISTI RAMADANI – PESHENGRITJE
LUIGJI VATAJ – JUDO
BEKIM BASHA – KARATE

Ne zyrat e KOKSH sot u paraqiten sportistet se bashku me trajneret perkates dhe perfaqesuesit e Federatave Sportive per te firmosur kontraten e Burses qe do te alokohet cdo muaj per periudhen Qershor 2017 – Mars 2018 ne mbeshtetje te talenteve te reja

INFORMACION MBI ASAMBLENË E 20-TË TË PËRGJITHSHME ZGJEDHORE TË KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi më 30 qershor Asamblenë e 20-të të Përgjithshme Zgjedhore, në Hotel Adriatik në Durrës, për organet qeverisëse 2017-2021: për postin e Presidentit, Zv.Presidentit, Mbajtësit të Thesarit dhe 8 anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv.

Prezent në sallë u akredituan 70 anëtarë duke plotësuar kështu edhe kuorumin e nevojshëm për zhvillimin  e Asamblesë Zgjedhore.

Ne garë për President ishte z. Viron Bezhani dhe z. Ilir Trebicka, për Zv. President z. Vojo Malo dhe z.Skënder Anxhaku ndërsa për Mbajtës Thesari kandidoi z. Genc Boga.

Kandidatëve për President dhe Zv. President shpalosën para anëtarëve të Asamblesë platformën e tyre dhe më pas u kalua në procesin e votimit.

Komisioni i Zgjedhjeve pas numërimit të fletëve të votimit shpalli fitues si më poshtë:

– President Z. Viron Bezhani

– Zv. President Z. Vojo Malo

– Mbajtës Thesari Z. Genc Boga

Në raundin e dytë të votimit Asambleja votoi për 8 anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të cilët pas numërimit fitues u shpallën si më poshtë:

Agron Cuka, Ela Tase, Erlind Pellumbi, Ilir Gusho, Koco Mikerezi, Labo Capo,

Majlinda Pilinci dhe Renis Tershana. 

Në përfundim të punimeve të Asamblesë, Presidenti i rizgjedhur Bezhani falenderoi të pranishmit për besimin e dhënë dhe kërkoi bashkëpunimin në vijimësi nga të gjithë anëtarët e Asamblesë duke shprehur gadishmërinë së bashku me kolegët e zgjedhur të organeve të reja drejtuese të KOKSH për të maksimizuar përpjekjet e përbashkëta për zhvillimin dhe përfaqësimin e sportit shqiptar,  përhapjen e Frymës Olimpike dhe promovuar Vlerat e Olimpizmit në shoqëri.

 

English__________

INFORMATION ON THE 20th GENERAL ELECTORAL ASSEMBLY

The Albanian National Olympic Committee held on June 30th  the 20th  General Election Assembly, at the Adriatic Hotel in Durres, for new governing bodies of period 2017-2021: for the post of President, Vice President, Treasurer and 8 members of the Executive Committee. Presented in the hall were accredited 70 members, thus fulfilling the quorum necessary for the development of the Electoral Assembly.

On the candidacy for  President were Mr. Viron Bezhani and Mr. Ilir Trebicka, for the Vice President ran z. Vojo Malo and Mr. Skander Anxhaku, while for Treasurer there was only candidacy Mr. Genc Boga.

Candidates for President and Vice President presented their platform to the members of the Assembly and then passed to the voting process.

The Election Commission after counting the votes declared the winner as follows:

– President Mr. Viron Bezhani ( re – elected)

– Vice President Mr.  Vojo Malo

– Treasurer Mr. Genc Boga

 

In the second round of voting, the Assembly also elected the 8 members of the Executive Committee who are as following :

Mr. Agron Cuka, Mrs. Ela Tase, Mr. Erlind Pellumbi, Mr. Ilir Gusho, Mr. Koco Mikerezi, Mr. Labo Capo, Mrs. Majlinda Pilinci and Mr. Renis Tershana.

At the end of the Assembly’s proceedings, the re-elected President Bezhani thanked the participants for their trust and sought continued co-operation by all members of the Assembly,  expressing readiness with the elected colleagues of the new governing bodies to maximize their common efforts to the development and representation of Albanian sport, the spread of the Olympic Spirit and the promotion of the Values of Olympism in society.