Sportisti Hysen Pulaku, i pari sportist Shqiptar me doping ne Olimpiade

Gjeni vendimin e komisionit disiplinor te IOC per sportistin Hysen Pulaku.

London2012_Decision-Disciplinary Commission-Pulaku

Print Friendly

Comments are closed.