Mendime per ndryshimet ne Ligjin per Sportin

picture1

Te nderuar anetare te KOKSH,  shoqata sportive, klube sportive, sportiste, individe dhe specialiste te sportit, sportedashes dhe cilado pale e interesuar qe ndikohet nga ligji per sportin.

Pas nje kerkese te vazhdueshme per permiresimin e ligjit per sportin ne menyre qe ti pergjigjet sa me mire kerkesave te sotme per zhvillimin dhe organizimin e sportit, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka pregatitur draftin per ndryshimet ne ligjin per sportin i cili do te kaloje se shpejti ne Komisionin parlamentar perkates.

Ne menyre qe ligji te jete sa me gjithe perfshires dhe afatgjate, po bejme kete njoftim qe cdo pale e interesuar te kontribuoje me opinionin apo komentet per ndryshimet e propozuara te cilat do te jene pjese e ligjit te ardhshem.

KOKSH si nje nga nga institucionet e rendesishme dhe pale e interesuar do te marre ne konsiderate cdo opinion apo koment qe do te jepni dhe do te percjelle me pergjegjesi institucionale cdo kontribut te vlefshem tuajin.

Opinionet dhe komentet tuaj ju mund ti dergoni ne adresen e e-mail secretariat@nocalbania.org.al ose ne faqen e facebook te KOKSH mund te komentoni ne murin e komenteve ose mund te dergoni mesazh.

KOKSH vlereson cdo kontribues qe do te dergoje e-mail apo mesazh ne facebook te KOKSH.

Ju lutem gjeni ne linkun vijues Projektligjin e pregartitur nga MAS me ndryshimet e propozuara si dhe Ligjin ekzistues Per Sportin (2005 me ndryshmet ne 2007 dhe 2008).

 

ICMG – Seminari i 3te i Menaxhimit Sportiv

U zhvillua ne Durres ne datat 5-6 Nentor 2016 seminari i trete i ICMG i organizuar nga KOKSH ne bashkepunim me Komitetin Nderkombetar te Lojerave Mesdhetare mbi Menaxhimin Sportiv me pjesemarres nga Komitetet Olimpike te Mesdheut: Shqiperia, Libani, Malta, Qipro, Maqedonia, Mali i Zi, Tunizia dhe San Marino. Seminari filloi ne oren 09:00 dhe u hap me pershendetjet e Presidentit te KOKSH Z.Viron Bezhani, ZV. Ministrit te Arsimit dhe Sportit Z. Rauf Dimraj dhe Znj. Rossana Ciuffetti, Drejtoreshe e Scuola dello Sport e CONI e deleguar nga Presidenti i ICMG z. Amar Adadi. Tematika e pare e trajtuar ne kete seminar ishte Mireqeverisja e Organizatave Sportive dhe u zhvillua nga Drejtori i Programit Master Ekzekutiv ( MEMOS ) i IOC Z. Thierry Zintz. Ne vazhdim programi u ndoq nga tematika e Marketingut Sportiv, prezantuar nga Eksperti i Marketingut Sportiv te IOC, Z. Damjan Pitar. Seminari vijoi diten ne vazhdim me ceshtje te tjera mbi Etiken ne Sport dhe Menaxhimin Strategjik.

 

The 3rd ICMG seminar organized by Albanian NOC in collaboration with the International Committee of Mediterranean Games about Sport Management took place in Durres on 5-6 November with participants from the Mediterranean NOCs: Albania, Lebanon, Malta, Cyprus, Macedonia, Montenegro, Tunisia and San Marino. The Seminar started at 09:00 and was opened with the welcome of Albanian NOC President Mr. Viron Bezhani, Deputy Minister of Education and Sport Mr. Rauf Dimraj and Ms. Rossana Ciuffetti, Director of Scuola dello Sport of CONI delegated from the President of ICMG Mr. Amar Adadi. The first topic discussed in this seminar was Good Governance of Sport Organizations and was lectured by the IOC Director of the Executive Master Program (MEMOS) Mr. Thierry Zintz. Later the program was followed by the Sport Management topic presented by the IOC Expert of Sport Marketing, Mr. Damjan Pintar. The seminar continued the day after with other topics about Sport Ethics and Sport Management.

Click here to download: Powerpoint Presentations

Click here to see the pictures : Pictures

14971599_10209942966743713_650575109_o

15007814_10209942978063996_1052522555_o 14963706_10209942981424080_88048256_o 14959117_10209942980624060_204153385_o 14970912_10209942974703912_1419259457_o 14975795_10209942983144123_1844952878_o 14970886_10209942969983794_119846942_o 14923883_10209942979464031_1930494693_o

Seminari 3te i ICMG mbi Menaxhimin Sportiv

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar organizon ne bashkepunim me Komisionin e Kordinimit dhe Zhvillimit te ICMG-Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdhetare, Seminarin e 3- të ICMG, mbi Menaxhimin Sportiv , i cili do të zhvillohet në datat 5-6 Nëntor 2016 në Hotel Bleart, Durrës.

Seminari do të zhvillohet me pjesëmarrjen e perfaqesuesve te  disa shteteve të Mesdheut dhe do të mbulojë tematika si :
-Mirëqeverisja në Organizatat Sportive

-Marketingu Sportiv

-Planifikimi Strategjik,

 

Programi i seminarit dhe tematikat ne vazhdim ne linkun e meposhtem:

 

Program i Seminarit