Projekti “Mbeshtetje e Talenteve te Reja”

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar nis zyrtarisht implementimin e projektit “Mbeshtetje e Talenteve te Reja” me ane te se cilit ka subvencionuar 6 sportiste me Bursat e Talenteve te Reja. Qellimi i ketij projekti eshte mbeshtetja individuale e ketyre talenteve dhe pergatitja e tyre per kualifikim dhe pjesemarrjen ne tre evente te rendesishme Olimpike: EYOF GYOR 2017; Lojerat Olimpike Rinore “Buenos Aires 2018″ dhe Lojerat Olimpike “Tokyo 2020”

Sportistet qe perfitojne ne sportet perkatese jane:
RELAKSA DAUTI – ATLETIKE
ALESIA NEZIRI – NOT
ANJA MALAJ – TAEKWONDO
KRISTI RAMADANI – PESHENGRITJE
LUIGJI VATAJ – JUDO
BEKIM BASHA – KARATE

Ne zyrat e KOKSH sot u paraqiten sportistet se bashku me trajneret perkates dhe perfaqesuesit e Federatave Sportive per te firmosur kontraten e Burses qe do te alokohet cdo muaj per periudhen Qershor 2017 – Mars 2018 ne mbeshtetje te talenteve te reja

INFORMACION MBI ASAMBLENË E 20-TË TË PËRGJITHSHME ZGJEDHORE TË KOKSH

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar zhvilloi më 30 qershor Asamblenë e 20-të të Përgjithshme Zgjedhore, në Hotel Adriatik në Durrës, për organet qeverisëse 2017-2021: për postin e Presidentit, Zv.Presidentit, Mbajtësit të Thesarit dhe 8 anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv.

Prezent në sallë u akredituan 70 anëtarë duke plotësuar kështu edhe kuorumin e nevojshëm për zhvillimin  e Asamblesë Zgjedhore.

Ne garë për President ishte z. Viron Bezhani dhe z. Ilir Trebicka, për Zv. President z. Vojo Malo dhe z.Skënder Anxhaku ndërsa për Mbajtës Thesari kandidoi z. Genc Boga.

Kandidatëve për President dhe Zv. President shpalosën para anëtarëve të Asamblesë platformën e tyre dhe më pas u kalua në procesin e votimit.

Komisioni i Zgjedhjeve pas numërimit të fletëve të votimit shpalli fitues si më poshtë:

– President Z. Viron Bezhani

– Zv. President Z. Vojo Malo

– Mbajtës Thesari Z. Genc Boga

Në raundin e dytë të votimit Asambleja votoi për 8 anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të cilët pas numërimit fitues u shpallën si më poshtë:

Agron Cuka, Ela Tase, Erlind Pellumbi, Ilir Gusho, Koco Mikerezi, Labo Capo,

Majlinda Pilinci dhe Renis Tershana. 

Në përfundim të punimeve të Asamblesë, Presidenti i rizgjedhur Bezhani falenderoi të pranishmit për besimin e dhënë dhe kërkoi bashkëpunimin në vijimësi nga të gjithë anëtarët e Asamblesë duke shprehur gadishmërinë së bashku me kolegët e zgjedhur të organeve të reja drejtuese të KOKSH për të maksimizuar përpjekjet e përbashkëta për zhvillimin dhe përfaqësimin e sportit shqiptar,  përhapjen e Frymës Olimpike dhe promovuar Vlerat e Olimpizmit në shoqëri.

 

English__________

INFORMATION ON THE 20th GENERAL ELECTORAL ASSEMBLY

The Albanian National Olympic Committee held on June 30th  the 20th  General Election Assembly, at the Adriatic Hotel in Durres, for new governing bodies of period 2017-2021: for the post of President, Vice President, Treasurer and 8 members of the Executive Committee. Presented in the hall were accredited 70 members, thus fulfilling the quorum necessary for the development of the Electoral Assembly.

On the candidacy for  President were Mr. Viron Bezhani and Mr. Ilir Trebicka, for the Vice President ran z. Vojo Malo and Mr. Skander Anxhaku, while for Treasurer there was only candidacy Mr. Genc Boga.

Candidates for President and Vice President presented their platform to the members of the Assembly and then passed to the voting process.

The Election Commission after counting the votes declared the winner as follows:

– President Mr. Viron Bezhani ( re – elected)

– Vice President Mr.  Vojo Malo

– Treasurer Mr. Genc Boga

 

In the second round of voting, the Assembly also elected the 8 members of the Executive Committee who are as following :

Mr. Agron Cuka, Mrs. Ela Tase, Mr. Erlind Pellumbi, Mr. Ilir Gusho, Mr. Koco Mikerezi, Mr. Labo Capo, Mrs. Majlinda Pilinci and Mr. Renis Tershana.

At the end of the Assembly’s proceedings, the re-elected President Bezhani thanked the participants for their trust and sought continued co-operation by all members of the Assembly,  expressing readiness with the elected colleagues of the new governing bodies to maximize their common efforts to the development and representation of Albanian sport, the spread of the Olympic Spirit and the promotion of the Values of Olympism in society.

 

 

DEKLARATE SQARUESE / INFORMUESE

“Mbi akuzat e paverteta te z. Ponari, lidhur me transparencen e munguar te procesit te zhvillimit te Asamblese Zgjedhore te KOKSH.”

Ne respekt te anetareve te KOKSH, te Komunitetit Sportiv dhe te publikut te gjere ne teresi, KOKSH do te donte te sqaronte dhe informonte sa meposhte vijon:

  1. Te gjitha listat

a) listat e kandidateve per President, Zv/President, Mbajtes i thesari dhe Anetare te Komitetit Ekzekutiv te KOKSH;

b) listat e anetareve me te drejte vote ne kete Asamble Zgjedhore,

c) si dhe cdo informacion tjeter i nevojshem qe ka te beje me procesin e rregullt te zgjedhjeve te dates 30 Qershor 2017, eshte e publikuar ne menyre transparente dhe te plote prej kohesh ne faqen zyrtare elektronike te KOKSH, pas miratimit te ketyre listave nga Komiteti Ekzekutiv aktual, ne perputhje me Statutin e KOKSH.

  1. Te gjitha hamendsimet dhe akuzat e pabazuara per perjashtim nga e drejta e votes se anetareve te KOKSH, jane dashakeqe dhe te paverteta, dhe kane te vetmin qellim te baltosin procesin e rregullt zgjedhor te strukturave te reja drejtuese te KOKSH;
  2. Se fundi do te donim ti benim thirrje z. Ponari, ne cilesine e Presidentit te Federates Shqiptare te Basketbollit (federate kjo anetare e KOKSH) te ruaje qetesine dhe etiken komunikuese, si me vete strukturat drejtuese te KOKSH, por edhe mediave sportive, ne perputhje te plote me frymen Olimpike, pasi mbi te gjitha KOKSH perfaqeson dhe i sherben familjes se madhe te sportit shqiptar, ku ne thelb te veprimtarise se saj ka pikerisht ruajtjen e harmonise dhe frymes se Solidaritetit Olimpik Sportiv, dhe cdo tentative e vetmuar, si ne rastin konkret, jo vetem qe nuk i sherben kesaj fryme bashkepunimi, por perkundrazi percjell imazhe te gabuara kundrejt publikut dashamires sportiv shqiptar.
  3. Dyert e KOKSH, kane qene, jane dhe do te jene gjithmone te hapura per ti sherbyer sportit Olimpik Shqiptar dhe te gjitha federatave sportive anetare te saj, si dhe cdo dokument apo informacion qe disponohet nga administrata e KOKSH eshte i disponueshem nga kushdo qe do te kete interes, dhe ne perputhje te plote me parimin e transparences, jo vetem Federata Shqiptare e Basketbollit, e cila padyshim eshte nje nga anetaret me te privilegjuara ne KOKSH  dhe e cila eshte mbeshtetur me se shumti nga KOKSH, por kushdo anetar apo individ qe do te kete neveoje per cdo informacion, mjafton te paraqese dhe do te mund ti vihet ne dispozicion brenda afateve ligjore.

 

Zyra e shtypit

KOKSH

Deklarate per Shtyp e KOKSH

Tiranë, 24 qershor 2017

DEKLARATE PER SHTYP

KOKSH del sot me kete Deklarate per Shtyp per tju bere me dije se procesi zgjedhor per organet drejtuese te KOKSH po shoqerohet me shantazhe te hapura nga federata dhe individe te caktuar ne kundershtim me parimet e Fair Play qe duhet te shoqeroje veprimtarine e cdo organizate sportive. Kulmi arriti dje pasdite kur ne menyre te hapur Presidenti i Federates Shqiptare te Basketbollit z. Avni Ponari ka telefonuar Sekretarin e Pergjithshem te KOKSH duke e kercenuar dhe ofenduar ate dhe anetare te tjere te KOKSH me fjale banale.

Kjo eshte nje deklarate sqaruese dhe informuese qe i drejtohet Komunitetit Sportiv , pasi dje ka mbaruar mbledhja e Komitetit Ekzekutiv dhe jane ndjekur te gjitha procedurat duke respektuar dhe te gjitha afatet statutore per perberjen publike te listes se kandidateve e shpallur ne faqen e internetit te KOKSH.

Statuti i KOKSH ka nje pike te rendesishme Neni 16 Pika 2.2 qe i referohet Parimin e Gjithperfshirjes te kartes Olimpike ku i kerkohet cdo anetari te beje propozimin e nje kandidati per nje nga pozicionet per te cilen Komiteti Ekzekutiv i KOKSH eshte shprehur zyrtarisht.
Persa i perket ceshtjes se propozimit te jo me shume se 1 kandidature te vetme nga ana e cdo anetari te KOKSH, ju sqarojme sa me poshte :
1. Komiteti Ekzekutiv i KOKSH, ne mbledhjen e dates 20.06.2017 mori vendim ne menyre unanime dhe konsesuale nga te gjithe anetaret, pasi konstatoi se disa federata sportive ne kundershtim me nenin 16 pika 2.2 e Statutit kishin paraqitur nga 1 kandidature per secilin pozicion (President, Zv/President, Trezorier dhe anetar te Komitetit Ekzekutiv ) , pra ne total 3-4 kandidatura per Anetar te Komitetit Ekzekutiv (pasi te gjitha pozicionet e lartepermendura jane mbi te gjitha anetar te Komitetit Ekzekutiv te KOKSH) .
2. Komiteti Ekzekutiv vendosi ti kerkoje federatave respektive, respektimin e Statutit te KOKSH , si dhe perzgjedhjen e nje kandidature te vetme nga pozicionet e lartepermendura. Llogjika statutore dhe institucionale eshte mjaft e thjeshte, te parandaloje raste eventuale ku 1 Federate sportive te kete me shume se 1 anetar ne Komitetin Ekzekutiv , dhe teorikisht nese nje gje e tille do te lejohej, potencialisht 1 federate mund te kishte deri ne 4 anetare te Komitetit Ekzekutiv te KOKSH nga 11 anetar qe ka gjithsej ky Komitet.
3. Kjo eshte procedura e ndjekur nga KOKSH , ne cdo moment ne perputhje me Statutin e tij, e cila i eshte bere me dije sigurisht Departamenteve perkatese ne Komitetin Olimpik Nderkombetar.

Nuk do te tolerojme dhe nuk do te ndryshojme procedurat me presione individesh qe duan te shtrijne pushtetin dhe ti fusin duart me prepotence dhe arrogance kudo te mundin dhe cfare i del perpara pa dhene kontribut, por do te vazhdojme te jemi shembull i respektimit te Statutit dhe procedurave.

Mirupafshim ne Asamblene Pergjithshme date 30 Qershor 2017.

Zyra Shtypit
KOKSH

Olympic Week and Days in Albania 2017

The March-April-May 2017 period marked the development of the “Olympic Education in the school” project, while it has been organized Olympic Week and Olympic Day 2017 in the primary and secondary schools throughout Albania. The Olympic Week was organized in 13 Regional Education Directorates, respectively in 312 schools, while the Olympic Day 2017 was organized in 20 cities with participation of 250 schools an more than 5000 students. Approximately  9.000 pupils and 1300 teachers were active in the development of Olympic Values activities including popular games and various sports competitions organized on different themes of the days during Olympic Week as : respect , fail play, gender equality, inclusion, respect environments ect.

 

All this work was greeted with gratitude by the Albanian National Olympic Committee, organizing on 13-06-2017 a Thank-you Ceremony with the 2017 Olympic Day partners who contributed to the realization of sports activities all over the country for several weeks in a row. In this ceremony were present representatives of the Ministry of Education and Sports, heads of the Regional Educational Directorates ( R.E.D)  and Educational Offices in the country, organizers / working group and Physical Education teachers as well as representatives of the Sports Federations.

President of the Albanian NOC, Viron Bezhani evaluated the sporting events and claimed that this is the 3rd year of the enlarging of the project “Olympic Education in School” and  Eda Caushi – Project Coordinator emphasized as the starting point of the project the importance of the agreement between Albanian NOC and Ministry of Education and Sports on the implementation of the Olympic Education project in the school, as part of school curricula.

Albanian NOC gave for each partner the symbol of the Olympic Day “Albania 2017” while launching the new project for next year “Olympic Torch Relay” from north to south Albania:13 regions-13 Olympic Weeks.

  

Dita Olimpike
Albania 2017

KOKSH mundeson bashkepunimin midis UST dhe Scuola dello Sport CONI

Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit midis KOKSH dhe UST ka nisur edhe konkretizimi i saj. Pas vizites se stafit pedagogjik te UST ne Olimpian e lashte, me mbeshtetjen dhe koordinimin e KOKSH sot ne Rome nje degacion i perfaqesuar nga Agron Cuka-Rektor i UST, Juel Jarani- zv.Rektor i UST, Bardhyl Misja – Dekan dhe Kliton Muca-Menaxher projektesh KOKSH kane nenshkruar marreveshje bashkepunimi ndermjet Universitetit te Sportit te Tiranes dhe Scuola dello Sport CONI.

Nen udheheqjen e znj. Rossana Ciuffetti, Drejtore e Scuola dello Sport CONI, fillimisht delegacioni shqiptar u prit nga President i CONI Giovanni Malagò, Sekretari i Pergjithshem i CONI Roberto Fabbricini, te cilet e vleresuan kete iniciative duke theksuar se pertej marredhenieve mjaf te mira midis dy Komiteteve Olimpike, ky eshte nje tregues per forcimin e ketyre marredhenieve te bashkepunimit ne fusha te ndryshme ne sport perfshire ato akademike dhe shkencore.

Marreveshja e nenshkruar nga Rektori i UST Prof. Agron Cuka dhe Drejtori i Pergjithshem i CONI Servizi Dr. Alberto Miglietta percakton dakordesine per angazhim dhe bashkepunim te paleve ne:

Zhvillim dhe pjesemarrje ne konferenca, Seminare, Kurse teknike; Shkembim lektoresh, mbeshtetje shkencore (libra, manual, revista shkencore, etj).

Takimi u pasua me vizite ne ambjentet e Scuola dello Sport dhe njohjen e programeve formuese dhe trajnuese qe ofrohen per trajnere, specialiste teknike dhe menaxhere sportive te federatave sportive.